Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Trzydnik Duży

Oświadczenia majątkowe kierowników Jednostek Organizacyjnych

Gminna Biblioteka Publiczna
Oświadczenie majątkowe za 2020 rok
Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Oświadczenie majątkowe za 2018 r.
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok
Oświadczenie majątkowe za 2015 rok
Oświadczenie majątkowe za 2014 rok
Szkoła Podstawowa w Rzeczycy Księżej
Oświadczenie majątkowe za 2014 rok
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rzeczycy Ziemiańskiej
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Zespół Publicznych Placówek Oświatowych w Rzeczycy Ziemiańskiej
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok
Oświadczenie majątkowe za 2015 rok
Oświadczenie majątkowe za 2014 rok
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Woli Trzydnickiej
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 31.08.2019 r.
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Zespół Publicznych Placówek Oświatowych w Woli Trzydnickiej
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok
Oświadczenie majątkowe za 2015 rok
Oświadczenie majątkowe za 2014 rok
Szkoła Podstawowa w Łychowie Gościeradowskim
Oświadczenie majątkowe składane w związku z zakończeniem pełnienia powierzonych obowiązków.
Oświadczenie majątkowe za 2018 r.
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Olbięcinie
Oświadczenie majątkowe złożone na dzień 01.09.2017 r.
Oświadczenie majątkowe złożone na dzień 31.08.2017 r.
Oświadczenie majątkowe za 2020 rok
Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Oświadczenie majątkowe za 2018 r.
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Zespół Publicznych Placówek Oświatowych w Olbięcinie
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok
Oświadczenie majątkowe za 2015 rok
Oświadczenie majątkowe za 2014 rok
Oświadczenie majątkowe za 2013 rok
Szkoła Podstawowa w Łychowie Gościeradowskim
Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Oświadczenie majątkowe składane na dzień powołania p. o. dyrektora Szkoły
Oświadczenie majątkowe za 2020 rok
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Oświadczenie majątkowe za 2020 rok
Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Oświadczenie majątkowe za 2018 r.
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok
Oświadczenie majątkowe na dzień 18.07.2016 r. w związku z upoważnieniem pracownika do podpisywania decyzji
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Oświadczenie majątkowe za 2020 rok
Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok
Oświadczenie majątkowe za 2015 rok
Oświadczenie majątkowe za 2014 rok
Szkoła Podstawowa w Łychowie Gościeradowskim
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok
Szkoła Podstawowa w Łychowie
Oświadczenie majątkowe za 2015 rok
Oświadczenie majątkowe za 2014 rok
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rzeczycy Ziemiańskiej
Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok
Szkoła Podstawowa w Rzeczycy Księżej
Oświadczenie majątkowe za 2020 rok
Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Oświadczenie majątkowe za 2018 r.
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok
Oświadczenie majątkowe za 2015 rok
Gminny Ośrodek Kultury
Oświadczenie majątkowe za 2020 rok
Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Oświadczenie majątkowe za 2018 r.
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok
Oświadczenie majątkowe za 2015 rok
Oświadczenie majątkowe za 2014 rok
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Woli Trzydnickiej
Oświadczenie majątkowe za 2020 rok
Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 03.09.2019 r.
Publiczne Gimnazjum w Trzydniku Dużym
Oświadczenie majątkowe za 2018 r.
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok
Oświadczenie majątkowe za 2015 rok
Oświadczenie majątkowe za 2014 rok