Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Trzydnik Duży

Oświadczenia majątkowe władz gminy

Władze
Oświadczenie majątkowe na dzień rozwiązania umowy o pracę - 02.09.2013
Oświadczenie majątkowe za 2011 r.
Oświadczenie majątkowe złożone na dzień 30.04.2011 r.
Oświadczenie majątkowe w związku z odwołaniem funkcji Skarbnika Gminy
Oświadczenie majątkowe na 30.04.2010
Oświadczenie majątkowe na dzień 30.04.2009r.
Oświadczenie majątkowe na dzień 30.04.2008r.
Oświadczenie majątkowe na dzień 30.04.2007r. plik w formacie pdf
plik w formacie jpg oświadczenie na dzień 30.04.2006
plik w formacie jpg
plik w formacie jpg
plik w formacie pdf
Władze
Oświadczenie majątkowe składane na koniec kadencji
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok
Oświadczenie majątkowe za 2015 rok
Oświadczenie majątkowe za 2014 rok
Oświadczenie majątkowe składane na początek kadencji - 12.2014
Oświadczenie majątkowe składane na koniec kadencji - 09.2014
Oświadczenie majątkowe za 2013 rok
Władze
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 21.11.2018 r.
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 28.02.2019 r.
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok
Oświadczenie majątkowe za 2015 rok
Oświadczenie majątkowe za 2014 rok
Oświadczenie majątkowe za 2013 rok
Władze
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 17.02.2020 r.
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30.09.2019 r.
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 08.10.2019 r.
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok
Władze
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 24.03.2020 r.
Władze
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30.09.2019 r.
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok
Oświadczenie majątkowe za 2015 rok
Oświadczenie majątkowe za 2014 rok
Władze
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok
Oświadczenie majątkowe składane na początek kadencji - 2018
Władze
Oświadczenie majątkowe składane na dzień rozwiązania umowy o pracę
Oświadczenie majątkowe za 2014 rok
Władze
Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Oświadczenie majątkowe za 2018 r.
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok
Oświadczenie majątkowe za 2015 rok
Oświadczenie majątkowe za 2014 rok
Oświadczenie majątkowe za 2013 rok