Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Trzydnik Duży

Oświadczenia majątkowe radnych

Rada Gminy
Oświadczenie majątkowe składane na początek VIII kadencji w 2018 r.
Oświadczenie majątkowe za 2020 rok
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok
Rada Gminy
Oświadczenie majątkowe składane na początek VIII kadencji w 2018 r.
Oświadczenie majątkowe za 2020 rok
Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok
Rada Gminy
Oświadczenie majątkowe składane na początek VIII kadencji w 2018 r.
Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok
Oświadczenie majątkowe za 2020 rok
Rada Gminy
Oświadczenie majątkowe składane na początek VIII kadencji w 2018 r.
Oświadczenie majątkowe za 2020 rok
Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok
Rada Gminy
Oświadczenie majątkowe składane na początek VIII kadencji w 2018 r.
Oświadczenie majątkowe za 2020 rok
Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok
Rada Gminy
Oświadczenie majątkowe składane na początek VIII kadencji w 2018 r.
Oświadczenie majątkowe składane na koniec kadencji w 2018 r.
Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok
Oświadczenie majątkowe za 2015 rok
Oświadczenie majątkowe za 2014 rok
Oświadczenie majątkowe za 2020 rok
Rada Gminy
Oświadczenie majątkowe składane na koniec VI kadencji w 2014 r.
Rada Gminy
Oświadczenie majątkowe za 2020 rok
Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Rada Gminy
Oświadczenie majątkowe składane na koniec kadencji w 2018 r.
Oświadczenie majątkowe składane na początek VII kadencji w 2014 r.
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok
Oświadczenie majątkowe za 2015 rok
Oświadczenie majątkowe za 2014 rok
Rada Gminy
Oświadczenie majątkowe składane na koniec kadencji w 2018 r.
Oświadczenie majątkowe składane na początek VII kadencji w 2014 r.
Oświadczenie majątkowe składane na koniec VI kadencji w 2014 r.
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok
Oświadczenie majątkowe za 2015 rok
Oświadczenie majątkowe za 2014 rok
Rada Gminy
Oświadczenie majątkowe składane na początek VIII kadencji w 2018 r.
Oświadczenie majątkowe składane na początek VII kadencji w 2014 r.
Oświadczenie majątkowe za 2020 rok
Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok
Oświadczenie majątkowe za 2015 rok
Oświadczenie majątkowe za 2014 rok
Oświadczenie majątkowe składane na koniec kadencji w 2018 r.
Rada Gminy
Oświadczenie majątkowe składane na koniec kadencji w 2018 r.
Oświadczenie majątkowe składane na początek VII kadencji w 2014 r.
Oświadczenie majątkowe składane na koniec VI kadencji w 2014 r.
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok
Oświadczenie majątkowe za 2015 rok
Rada Gminy
Oświadczenie majątkowe składane na początek VII kadencji w 2014 r.
Oświadczenie majątkowe składane na koniec kadencji
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok
Oświadczenie majątkowe za 2015 rok
Oświadczenie majątkowe za 2014 rok
Oświadczenie majątkowe składane na koniec VI kadencji - 2014
Rada Gminy
Oświadczenie majątkowe składane na początek VIII kadencji w 2018 r.
Oświadczenie majątkowe za 2020 rok
Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok
Rada Gminy
Oświadczenie majątkowe składane na koniec VI kadencji w 2014 r.
Rada Gminy
Oświadczenie majątkowe składane na koniec kadencji w 2018 r.
Oświadczenie majątkowe składane na początek VII kadencji w 2014 r.
Oświadczenie majątkowe składane na koniec VI kadencji w 2014 r.
Oświadczenie majątkowe składane na początek VIII kadencji w 2018 r.
Oświadczenie majątkowe za 2020 rok
Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok
Oświadczenie majątkowe za 2015 rok
Oświadczenie majątkowe za 2014 rok
Rada Gminy
Oświadczenie majątkowe składane na koniec kadencji w 2018 r.
Oświadczenie majątkowe składane na początek VII kadencji w 2014 r.
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok
Oświadczenie majątkowe za 2015 rok
Oświadczenie majątkowe za 2014 rok
Rada Gminy
Oświadczenie majątkowe składane na początek VIII kadencji w 2018 r.
Oświadczenie majątkowe składane na początek VII kadencji w 2014 r.
Oświadczenie majątkowe składane na koniec VI kadencji w 2014 r.
Oświadczenie majątkowe za 2020 rok
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok
Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok
Oświadczenie majątkowe za 2015 rok
Oświadczenie majątkowe za 2014 rok
Oświadczenie majątkowe składane na koniec kadencji w 2018 r.
Rada Gminy
Oświadczenie majątkowe składane na koniec VI kadencji w 2014 r.
Rada Gminy
Oświadczenie majątkowe składane na koniec VI kadencji w 2014 r.
Rada Gminy
Oświadczenie majątkowe składane na koniec kadencji w 2018 r.
Oświadczenie majątkowe składane na początek VII kadencji w 2014 r.
Oświadczenie majątkowe składane na koniec VI kadencji w 2014 r.
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok
Oświadczenie majątkowe za 2015 rok
Oświadczenie majątkowe za 2014 rok
Rada Gminy
Oświadczenie majątkowe składane na koniec kadencji w 2018 r.
Oświadczenie majątkowe składane na początek VII kadencji w 2014 r.
Oświadczenie majątkowe składane na koniec VI kadencji w 2014 r.
Oświadczenie majątkowe składane na początek VIII kadencji w 2018 r.
Oświadczenie majątkowe za 2020 rok
Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok
Oświadczenie majątkowe za 2015 rok
Oświadczenie majątkowe za 2014 rok
Rada Gminy
Oświadczenie majątkowe za 2020 rok
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok
Oświadczenie majątkowe składane na początek kadencji - 2018
Rada Gminy
Oświadczenie majątkowe składane na koniec kadencji w 2018 r.
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok
Oświadczenie majątkowe za 2015 rok
Oświadczenie majątkowe za 2014 rok
Rada Gminy
Oświadczenie majątkowe składane na koniec kadencji w 2018 r.
Oświadczenie majątkowe składane na początek VII kadencji w 2014 r.
Oświadczenie majątkowe składane na koniec VI kadencji w 2014 r.
Oświadczenie majątkowe składane na początek VIII kadencji w 2018 r.
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok
Oświadczenie majątkowe za 2015 rok
Oświadczenie majątkowe za 2014 rok
Rada Gminy
Oświadczenie majątkowe składane na koniec kadencji w 2018 r.
Oświadczenie majątkowe składane na początek VII kadencji w 2014 r.
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok
Oświadczenie majątkowe za 2015 rok
Oświadczenie majątkowe za 2014 rok
Rada Gminy
Oświadczenie majątkowe składane na początek VIII kadencji w 2018 r.
Oświadczenie majątkowe składane na początek VII kadencji w 2014 r.
Oświadczenie majątkowe składane na koniec kadencji w 2018 r.
Oświadczenie majątkowe za 2020 rok
Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok
Oświadczenie majątkowe za 2015 rok
Oświadczenie majątkowe za 2014 rok
Rada Gminy
Oświadczenie majątkowe składane na koniec VI kadencji w 2014 r.
Rada Gminy
Oświadczenie majątkowe składane na koniec VI kadencji w 2014 r.
Rada Gminy
Oświadczenie majątkowe składane na początek VIII kadencji w 2018 r.
Oświadczenie majątkowe za 2020 rok
Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok
Rada Gminy
Oświadczenie majątkowe składane na koniec VI kadencji w 2014 r.