Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Trzydnik Duży

Szczegóły dokumentu

Powrót do listy dokumentów
Tytuł
Zadanie publiczne pt. "Piknik pod chmurką"
Znak
ST.525.1.2021
Data utworzenia
2021-06-01
Opis

ST.525.1.2021

Trzydnik Duży, dnia 01.06.2021


Art. 19a. Tryb małych zleceń — pominiecie procedury konkursu


Zadanie publiczne pt.,, Piknik pod chmurką"


Koło Gospodyń Wiejskich,, Przyjazna Wieś Olbięcin" złożyła w dniu 01.06.2021 roku wniosek w trybie art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2020r. poz.1057 z późn. zm. )- z pominięciem otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym „ działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych" poprzez organizację festynu pod nazwą: „ Piknik pod chmurką". Każdy może zgłosić uwagi dotyczące złożonej oferty w terminie 7 dni od dnia jej zamieszczenia tj. od dnia 2 czerwca 2021 roku.

 

Wójt

Krzysztof Serafin

Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji:Serafin Krzysztof
Dodano do BIP dnia: 2021-06-01 14:15:11