Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Trzydnik Duży

„UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ ORAZ UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ NAUCZYCIELI I DYRKETORA W JEDNOSTKACH OŚWIATOWYCH GMINY TRZYDNIK DUŻY”

Data ogłoszenia
2017-08-22
Termin składania ofert
2017-08-29 13:00
Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Katarzyna Pakuładodano do BIP dnia 22-08-2017 12:14:33