Dostawa pomocy dydaktycznych i wyposażenia pracowni przedmiotowych, oraz dostawa komputerów i sprzętu informatycznego do szkół podstawowych i gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Trzydnik Duży na potrzeby realizacji projektu „Akademia wiedzy praktycznej” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny

Data ogłoszenia
2017-07-25
Termin składania ofert
2017-08-03 10:00
Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Katarzyna Pakuładodano do BIP dnia 25-07-2017 13:51:16