Szczegóły dokumentu

Powrót do listy dokumentów
Tytuł
Wykaz nieruchomości będących własnością Gminy przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej.
Znak
RG.6845.6.2020
Data utworzenia
2020-09-23
Opis

RG.6845.6.2020

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 65 z późn. zm./ podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości będących własnością Gminy przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej.

1. Nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona numerem ewidencyjnym 727/1 o pow. 0,0519 ha położona w Węglinie – KW LU1K 00056203/0, przeznaczona na prowadzenie produkcji rolnej.

Czynsz dzierżawny wynosi 220 zł/ha rocznie, płatny w dwóch ratach, w terminie do 31 marca i do 30 września każdego roku.

2. Część nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej numerem 313 o pow. 0,17 ha położonej w Łychowie Szlacheckim – KW LU1K 00051422/6 przeznaczonej na prowadzenie produkcji rolnej.

Czynsz dzierżawny wynosi 220 zł/ha rocznie, płatny w dwóch ratach, w terminie do 31 marca i do 30 września każdego roku.

2. Część nieruchomości gruntowej o pow. 1419 m² położone w Rzeczycy Ziemiańskiej – KW 59180/0, przeznaczona na prowadzenie działalności gospodarczej.

Czynsz dzierżawny wynosi 0,15 zł za 1 m² + VAT miesięcznie, płatny z góry do 10-go każdego miesiąca.

Dodatkowe informacje na temat wydzierżawienia w/w nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy w Trzydniku Dużym pokój nr 15 lub telefonicznie nr tel. /015/ 873 18 79; fax /015/ 873 18 21, w dni robocze w godzinach 8³º- 15³º.

 

Trzydnik Duży , dnia 23.09.2020 r.

 

Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na

okres 21 dni od dnia 23.09.2020 r.

do dnia 13.10.2020 r. na tablicy

ogłoszeń Urzędu Gminy w Trzydniku

Dużym , w miejscowości Łychów Szlachecki

Rzeczyca Ziemiańska ,Węglin oraz

w Biuletynie Informacji Publicznej

Gminy Trzydnik Duży.

Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji:Serafin Krzysztof
Dodano do BIP dnia: 2020-09-23 11:09:57